Category Archives: Tư Vấn – Giải Đáp

Trà Sen Tháp Mười- Sản phẩm đạt chuẩn OCOP Việt Nam

adsaz4963157932086 2265ee9ef08aaf116c5966c3f8a5e162

Với Sứ mệnh “Tạo ra trà sen tháp mười chất lượng nhất ” Trà Sen Tháp Mười đã phấn đấu đạt chuẩn chất lượng OCOP. Đây là kết quả của quá trình không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để phát triển hơn nữa uy tín và thương hiệu trong […]

Trà Sen Tháp Mười- Sản phẩm đạt chuẩn OCOP Việt Nam

14c4bab7368af8d4a19b 300x152 2

Với Sứ mệnh “Tạo ra trà sen tháp mười chất lượng nhất ” Trà Sen Tháp Mười đã phấn đấu đạt chuẩn chất lượng OCOP. Đây là kết quả của quá trình không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để phát triển hơn nữa uy tín và thương hiệu trong […]