Ấm Tử Sa Nghi Hưng Quân Đức 220 ml (Thanh Thủy Nê)

Liên hệ

+ Ấm đẹp, chất đất đanh, mầu ấm tươi, vòi nước dòng chảy tốt. + Hoa văn 02 mặt ấm: Trơn bóng

+ Lọc: lọc đa khổng 01 lỗ, đảm bảo nước chảy mạnh không bị tắc

+ Kích thước ấm: Tổng chiều dài: 14.0 cm * chiều cao 8.0 cm * Rộng nắp ấm 5.5 cm

+ Dung tích: 260 ml+/- 05 ml (dung tích vừa phải cho các Trà hữu)

+ Chất liệu: nguyên khoáng Tử Nê

+ Thương Hiệu/Nghệ nhân: Phạm Lỗi /范磊; mã số giấy chứng nhận trong bộ sưu tập: IKO-1025, xuất xứ: Nghi Hưng, Trung Quốc

+ Tên tác phẩm: Cao Cổ Hồ 260 ml (Tử Nê)

+ Số triện: Triện dưới đáy ấm, quai ấm, bên trong thành ấm và nắp ấm.

+ Sản phẩm bao gồm Giấy chứng nhận xuất xứ của Nghệ nhân để trong ấm và Hộp đựng.