Chén Trà Thiên Mục Không Tước Mạ Vàng TA01

123.123 

Chén Trà Thiên Mục Không Tước Mạ Vàng TA01

Dung tích 70-120 ml tuỳ mẫu

Hàng thủ Công.