Ấm trà Sứ quai Trúc vẽ thủ công dung tích 850ml

420.000 

Ấm trà Sứ vẽ tre thủ công dung tích 850ml

Mô tả: