Lục Vân Shan – TRÀ SHAN TUYẾT CỔ THỤ VIỆT NAM

230.000 

– Xuất sứ: Tà Xùa, Sơn La

-Phẩm trà: 1 tôm 2,3 lá từ cây chè 25-40 năm tuổi

-Trọng lượng: 100gr

– Độ cao: 1500m-1700m

– Pha chế: Hướng dẫn pha trà Lục Trà Shan Tuyết

Xin chào chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay