TRÀ PHỔ NHĨ SỐNG (RỜI) – TRÀ SHAN TUYẾT CỔ THỤ VIỆT NAM

400.000 

– Xuất sứ: Tà Xùa, Sơn La

– Loại trà:  Trà Phổ Nhĩ Sống 1 tôm 2-3 lá, cây trà trên 200 năm tuổi,

-Trọng lượng: 50gram

– Độ cao: 1500m-1700m

– Pha chế: Hướng dẫn pha trà Phổ Nhĩ