TRÀ PHỔ NHĨ SỐNG (RỜI) – Tà Xùa Sơn La

360.000 

TRÀ PHỔ NHĨ SỐNG (RỜI) – TRÀ SHAN TUYẾT CỔ THỤ VIỆT NAM

Liên hệ

– Xuất sứ: Tà Xùa, Sơn La

– Loại trà:  Trà Phổ Nhĩ Sống 1 tôm 2-3 lá, cây trà trên 200 năm tuổi,

-Trọng lượng: 50gram

– Độ cao: 1500m-1700m

– Pha chế: Hướng dẫn pha trà Phổ Nhĩ

Xin chào chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay