Lục Trà Shan Tuyết Tà Xùa – Sơn La – Việt Nam

230.000 

– Xuất sứ: Tà Xùa, Sơn La

-Phẩm trà: 1 tôm 2,3 lá từ cây chè Shan Tuyết

-Trọng lượng: 100gr

– Độ cao: 1500m-1700m

– Pha chế: Hướng dẫn pha trà Lục Trà Shan Tuyết

Xin chào chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay