Lục Trà Shan Tuyết Tà Xùa – Sơn La – Việt Nam

230.000 

– Xuất sứ: Tà Xùa, Sơn La

-Phẩm trà: 1 tôm 2,3 lá từ cây chè Shan Tuyết

-Trọng lượng: 100gr

– Độ cao: 1500m-1700m

– Pha chế: Hướng dẫn pha trà Lục Trà Shan Tuyết